Wijkvereniging Stationsgebied Leiden

UITNODIGING voor extra ALV (algemene ledenvergadering)

__________________________________________________

Op                    

   dinsdag 20/12/2022

Tijd aanvang 

   19:30 uur (inloop : 19:15 uur)

Locatie            

   Stadhuis Leiden (Breestraat)

Onderwerp        

   Instemming ALV voor aangepaste statuten

Reden aanpassing            

  1. verwerking correcte gebiedsgrens tussen onze wijkvereniging en die van Transvaal, 2. update wettelijke eisen voor statuten

Agenda

  1. Opening
  2. Toelichting
  3. Gelegenheid tot het stellen van vragen
  4. Stemming over aangepaste statuten
  5. Sluiting

Met vriendelijke groet,

Jan Tolsma

voorzitter

tolsma1951@gmail.com (voor vragen)

 Wijkvereniging Stationsgebied Leiden 

Leiden, 8 november 2022 

___________________________________________________________ 

Beste bewoners, 

Zoals u al weet is er sinds 2019 een wijkvereniging actief in het stationsgebied Leiden, welke zich inzet voor de veiligheid, gezondheid en leefbaarheid van het gebied, alsmede voor het behartigen van uw belangen. Er speelt heel veel in onze wijk. Niet alleen 15 nieuwbouwprojecten, maar ook verkeersveiligheid, energiecrisis en ‘huisjesmelkers’. Wij willen de wijkbijeenkomsten (vroeger buurtborrels geheten) na de coronaperiode weer opstarten. 

Te beginnen op woensdag 16 november a.s. bij Hotspot Central, Stationsweg 40. Het thema : hoge energiekosten. 

Hiervoor hebben wij een spreekster uitgenodigd : mevr. Anja Möltgen, wijkambassadeur energie, die m.b.v. een videopresentatie zal spreken over de problematiek van de hoge energiekosten (gas en elektra) en wat hieraan gedaan kan worden via verduurzamingsmaatregelen en subsidies. Al deze onderwerpen zijn zowel voor eigenaren als huurders. Bijvoorbeeld : wat doe je aan verhuurders die niet mee willen werken aan verduurzaming? 

De inloop begint om 19:15 uur en de presentatie start om 19:30 uur precies. Kom daarom op tijd. Voor een drankje en hapje wordt gezorgd. De bijeenkomst eindigt uiterlijk om 21:15 uur. U kunt zich opgeven bij ronalddaalmeijer@telfort.nl of gewoon langskomen! 

Met vriendelijke groeten, 

Het bestuur 

 

Welkom op de website van Wijkvereniging Stationsgebied Leiden