ingezonden mededeling

Mantelzorgcoach in het Huis van de Buurt de Morsch

logo incluziosamen

1 op de 4 Leidenaars is ‘mantelzorger’

U bent mantelzorger wanneer u een zorgtaak heeft voor uw moeder, vader, echtgenoot, kind met beperking of uw buurvrouw of buurman. Van een boodschap doen tot meegaan naar de huisarts, van het regelen van de financiën tot een dagelijks bezoek om eenzaamheid te voorkomen. U heeft deze zorgtaak en dat vindt u vaak gewoon, want dat hoort inmiddels bij uw leven.  Uw inzet voorkomt hulp van betaalde beroepskrachten! Juist dat wordt steeds meer gewaardeerd door overheid, verzekeraars en gemeente. Daarom zijn er verschillende regelingen om u als mantelzorger te ondersteunen. 

Leidse ‘Huizen van de Buurt’ hebben een ‘mantelzorgcoach’!

In het Huis van de Buurt bij u in de wijk kunt u een afspraak maken. Wat kan de mantelzorgcoach voor u betekenen? Naast een ‘luisterend oor’, kent de mantelzorgcoach de voorwaarden van de regelingen en kan helpen bij het aanvragen van:

  • Mantelzorgwaardering (jaarlijkse cadeaubon van de gemeente!)
  • Parkeerkaart voor bij het adres van degene waarvoor u zorgt
  • Cursus voor mantelzorgers (via zorgverzekering)
  • Respijtzorg: een invaller voor u zodat u een vaste vrije middag of vakantie kan hebben. Via aanvullende pakket zorgverzekering, of vanuit een indicatie via de gemeente of Wet Langdurige Zorg
  • Een vrijwilliger als invaller

De Mantelzorgcoaches bieden naast individuele ondersteuning ook activiteiten aan; van mantelwandeling tot voorlichtingsavonden over mantelzorg en werk, creatieve workshops voor mantelzorgers, bijeenkomsten voor jonge mantelzorgers enz. enz. voor meer informatie  Klik hier.

Wilt u meer weten? Of behoefte aan een luisterend oor? Aanmelden Klik hier.

Of stuurt u een mail met daarin uw adres, postcode en telefoonnummer naar: mantelzorgleiden@incluzio.nl

  Hans Peltenburg,  Mantelzorgcoach Huis van de Buurt De Morsch, Topaaslaan 19, 2332 JC Inloopspreekuur; op maandagen van 11.00 uur tot 12.30 uurOf mail voor een afspraak: mantelzorgleiden@incluzio.nl , vermeld in uw mail uw naam en postcode en adres 
De Mantelfoon: 0800 280 80 80 (gratis) dag en nacht bereikbaar  Deze is dag en nacht bereikbaar, voor een luisterend oor, advies en doorverwijzing naar één van de mantelzorgcoaches in Leiden.  

Omdat er bij de eerste inspraakworkshop voor de identiteit van het stationsgebied het nodige mis ging, hebben we bij de gemeente een WOB-verzoek ingediend.

WIJKVERENIGING STATIONSGEBIED LEIDEN