Het Bestuur

Wijkvereniging Stationsgebied Leiden

Ineke Bernhard, voorzitter

Joke Beerlage, secretaris

Ronald Daalmeijer, penningmeester

Jan Tolsma, bestuurslid algemeen

Gerda Schramm, bestuurslid algemeen

Contact

bestuur@wvstationsgebiedleiden.nl

WIJKVERENIGING STATIONSGEBIED LEIDEN