Lidmaatschap

Lidmaatschap bewoners stationsgebied

Alle bewoners van het stationsgebied zijn automatisch lid van wijkvereniging Stationsgebied Leiden en hoeven dus geen contributie te betalen.

ledenadministratie@wvstationsgebiedleiden.nl